เรทราคาเสื้อสมศรี

เสื้อยืดรวมสกรีน
* ราคานี้เฉพาะสกรีน 1 สี 1 จุดเท่านั้น
* สั่งซื้อต่ำกว่า 100 ตัว มีค่าบล็อค 300 บาท
เสื้อโปโลเปล่า
* ราคาปักเป็นราคาที่ยืดหยุ่นสูง มีความจำเป็น
ต้องส่งลายเพื่อประเมินราคาก่อน

คำนวนราคาเสื้อโดยประมาณ

เลือกสีเสื้อที่ต้องการ
ประเภทเสื้อ
ชนิดของผ้า
จำนวนเสื้อ
เลือกจำนวนสีที่ต้องการ
สีที่สกรีนด้านหน้า
สี
สีที่สกรีนด้านหลัง
สี
สีที่สกรีนแขนขวา
สี
สีที่สกรีนแขนซ้าย
สี
* สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ปักเสื้อ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของสมศรีมีเสื้อ เนื่องจากงานปักมีตัวแปรค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถประเมินราคาแบบงานสกรีนได้

เรทราคาสินค้าอื่นๆ