รับผลิต
เสื้อโปโล

เกรดพรีเมี่ยม คุณภาพส่งออก งานแบรนด์ ราคาย่อมเยาว์

เสื้อโปโลขั้นต่ำ 50 ตัว

Our customers

สมศรีมีเสื้อพรŒอมที่จะตอบสนองความตŒองการของสินคŒา แบรนด รวมไปถึงองคกรของคุณ ดŒวยเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต สกรีน และป˜ก ครบจบที่เดียว

ตัวอย่างงานปัก

ชนิดผ้าและราคาเสื้อโปโล

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

ราคางานปัก

ป˜กธรรมดา

ขŒอดี = สามารถป˜กลงบนผŒาไดŒหลายชนิด ทำใหŒ งานโลโกŒหรืออักษรดูสวยงาม
ขŒอจำกัด = ถŒาแบบมีการไล‹เฉดสี หรือขนาดฟอนท เล็กมากจนเกินไป จะไม‹สามารถเก็บส‹วน รายละเอียดงานไดŒหมด ซึ่งจะทำใหŒงานป˜ก ไม‹สวยงามดูยึกยือ และไม‹คมชัด

ป˜กทรานสเฟอร์

ขŒอดี = งานป˜ก HD จะมีความสวยงาม เนื้อเนียน ละเอียด โดดเด‹นคมชัดแมŒจะตัวอักษรเล็ก
มากก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถไล‹เฉดไดŒ ไม‹จำกัดสีอีกดŒวย ขŒอจำกัด = จะตŒองเปšนงานที่อยู‹บนพื้นทึบเท‹านั้น จึง สามารถทำได้

งานปักจะประเมินราคาตามจำนวน ขนาด และสีไหมปัก สามารถส่งแบบมาให้แอดมินประเมินทางแชทไลน์ได้เลยนะคะ

***งานปักไม่แนะนำให้ใช้กับผ้ากีฬา เนื่องจากตัวผ้าลื่น งานปักจะทำให้ผ้าย่นได้***

เลือก Somsri
แล้วดียังไง?

คุณภาพสินค้า
ระดับพรีเมี่ยม

ราคาคุ้มค่า

มีผู้เชี่ยวชาญคอย ดูแลปรึกษาตลอด ทั้งกระบวนการ

การบริการครบวงจร
จบในที่เดียว

บริการหลังการขาย
การันตีสินค้า 90 วัน

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1.

แจ้งความต้องการ

2.

ส่งไฟล์เพื่อจัดทำ Artwork

3.

ประเมินราคาและออกใบเสนอราคา

4.

ชำระยอดมัดจำ 50%

(กรณียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ชำระเต็มจำนวน)

5.

ลูกค้าตรวจสอบ เสื้อตัวอย่าง

6.

ผลิตเสื้อออเดอร์จริง

7.

ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันที่จัดส่ง

8.

ลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือ

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

สั่งกับ Somsri
ประหยัดค่า
อะไรบ้าง

1. ค่าส่งที่บานปลาย

2. ค่าบล็อกยิบย่อย

3. ค่าทำแพทเทิร์นจุกจิก

4. ซื้อกับเราไม่ขึ้นขุยชัวร์ ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ