รับผลิตเสื้อกีฬา

เกรดพรีเมี่ยม คุณภาพส่งออก ราคาย่อมเยาว์

ขั้นต่ำเพียง 100 ตัว

Our customers

สมศรีมีเสื้อพรŒอมที่จะตอบสนองความตŒองการของสินคŒา แบรนด รวมไปถึงองคกรของคุณ ดŒวยเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต สกรีน และป˜ก ครบจบที่เดียว

ตัวอย่างงาน Sublimation

ชนิดผ้าและราคาเสื้อ

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

ราคางาน Sublimation

การพิมพ์ (Sublimation)

กระบวนการพิมพสกรีนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมเป็นอยางสูง โดยใช้ ความร้อนเข้ามาทำใหน้ำหมึกซึมเขาไปในเนื้อผ้า นิยมทำเปนเสื้อกีฬา

sport price

เลือก Somsri
แล้วดียังไง?

คุณภาพสินค้า
ระดับพรีเมี่ยม

ราคาคุ้มค่า

มีผู้เชี่ยวชาญคอย ดูแลปรึกษาตลอด ทั้งกระบวนการ

การบริการครบวงจร
จบในที่เดียว

บริการหลังการขาย
การันตีสินค้า 90 วัน

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1.

แจ้งความต้องการ

2.

ส่งไฟล์เพื่อจัดทำ Artwork

3.

ประเมินราคาและออกใบเสนอราคา

4.

ชำระยอดมัดจำ 50%

(กรณียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ชำระเต็มจำนวน)

5.

ลูกค้าตรวจสอบ เสื้อตัวอย่าง

6.

ผลิตเสื้อออเดอร์จริง

7.

ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนวันที่จัดส่ง

8.

ลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือ

**ทางเรามีบริการ QC & Pack อย่างดี **

สั่งกับ Somsri
ประหยัดค่า
อะไรบ้าง

1. ค่าส่งที่บานปลาย

2. ค่าบล็อกยิบย่อย

3. ค่าทำแพทเทิร์นจุกจิก

4. ซื้อกับเราไม่ขึ้นขุยชัวร์ ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ