other-product cover

โรงงานเราไม่ได้มีเพียงแค่เสื้อผ้า

สินค้าที่ทำจากผ้าก็สามารถให้เราผลิตได้

สินค้าอื่นๆ

other-product preview

และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

หากมีงานเนื้อผ้าที่อยากผลิต สมศรี ยินดีให้คำปรึกษา

Somsri Order Step